Vi har en inkassoafdeling, der er skolerne behjælpelig med at inddrive skyldige skolepenge osv

Inkasso

Vi er behjælpelige med inkasso

de frie skolers advokat ® har en inkassoafdeling, der er skolerne behjælpelig med at inddrive skyldige skolepenge, tvister vedr. deposita, gennemførelse af erstatningskrav vedr. skader på personer/ting samt rådgivning vedrørende sager, der har relation til konkurs, gældssanering m.v.

Udover selve inkassationen indebærer rådgivningen også en gennemgang af de af skolen anvendte indmeldelsesblanketter, udmeldelsesblanketter, skriftlige regler vedrørende fortabelse af deposita m.v.

Dette er et område, der ofte giver anledning til tvister, herunder tvister der i visse tilfælde kunne have været undgået, såfremt det skriftlige aftalegrundlag er uden fortolkningsmuligheder.

En generel gennemgang af indmeldelsesblanketter, udmeldelsesblanketter, skriftlige regler vedrørende fortabelse af deposita m.v. er en integreret del af det frie skoletjek.

 


Advokat (H)
JENS BRUSGAARD